หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา
เครื่องมือหางาน สมัครงาน
Keyword


จังหวัด/ภาค
ประเภทงาน


เขต (เฉพาะกรุงเทพ)ผลการหางาน พบงาน 20 งาน

1. Storekeeper - ควบคุมพัสดุฯ

Syntec Construction Public Co.,Ltd.

- ดูแลควบคุมระบบเบิกจ่ายพัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง
- ติดต่อฝ่ายการค้า ผู้จัดจำหน่าย กำหนดเวลาจัดส่งพัสดุ
วันที่ 1 เม.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์ + โอที
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
2. Draftsman

Syntec Construction Public Co.,Ltd.

- ดูแลงานเขียนแบบโครงสร้าง สถาปัตยกรรม วันที่ 1 เม.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
3. พนักงานขับรถผู้บริหาร

Syntec Construction Public Co.,Ltd.

- ขับรถประจำผู้บริหาร
- ดูแลรักษาความสะอาดรถและตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
วันที่ 1 เม.ย. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
4. Surveyor

Syntec Construction Public Co.,Ltd.

ดูแลระดับและแนวได้ถูกต้องแม่นยำ
มีความรู้พื้นฐานด้านงานก่อสร้าง
วันที่ 1 เม.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
5. Site Admin - ธุรการสนาม

Syntec Construction Public Co.,Ltd.

- ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานกับเจ้าของ ตำรวจ กรุงเทพมหานคร ศุลกากร
- ดูแล ให้คำแนะนำผู้บริหารหน
วันที่ 1 เม.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
6. Cost Engineer

Syntec Construction Public Co.,Ltd.

- จัดทำ Progress Claim
- ตรวจสอบปริมาณงานและราคา
- จัดทำงาน เพิ่ม - ลด
- ถอดแบบ จัดทำรายงานต่างๆ
วันที่ 1 เม.ย. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
7. Architect

Syntec Construction Public Co.,Ltd.

- ดูแลตรวจสอบความถูกต้องของแบบก่อสร้าง
- เปรียบเทียบคุณสมบัติและราคาของวัสดุที่ใช้ในโครงการ
- งานอ
วันที่ 1 เม.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + OT
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
8. Foreman

Syntec Construction Public Co.,Ltd.

- ควบคุมดูแลงานภาคสนามให้ได้ตามแผนงานก่อสร้าง
- ควบคุมแรงงานในชุดของตนให้ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
-
วันที่ 1 เม.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
9. Office Engineer

Syntec Construction Public Co.,Ltd.

จัดทำอนุมัติวัสดุโครงสร้าง
จัดหาวัสดุเปรียบเทียบราคา
ติดต่อ Sub-contract , Supplier
เคลียร์แบบก่
วันที่ 1 เม.ย. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
10. Foreman M&E

Syntec Construction Public Co.,Ltd.

- ตรวจสอบงาน ติดตั้งงานระบบไฟฟ้า เครื่องกล ของผู้รับเหมางานระบบ ให้เป็นไปตามแบบและข้อกำหนดประกอบแบบ วันที่ 1 เม.ย. 2558
อัตรา 5
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
11. Contract Engineer

Syntec Construction Public Co.,Ltd.

- จัดทำและบริหารจัดการเอกสารสัญญาเกี่ยวกับงานก่อสร้าง วันที่ 1 เม.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + OT
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
12. Site Engineer (จบใหม่)

Syntec Construction Public Co.,Ltd.

- ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบและแผนงาน
- ประสานงานหน้างานกับผู้รับเหมาช่วง
- เคลียร์แบบก่อสร้
วันที่ 1 เม.ย. 2558
อัตรา 16
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ + ประสบการณ์ + โอที
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
13. เลขานุการโครงการ

Syntec Construction Public Co.,Ltd.

- จัดทำและดูแลระบบแฟ้มข้อมูลของหน่วยงาน
- จัดพิมพ์หนังสือเข้าออกต่างๆและแจกจ่าย
- ดูแลวัสดุเครื่อง
วันที่ 1 เม.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ + ประสบการณ์ + โอที
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
14. เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายบริหาร

Syntec Construction Public Co.,Ltd.

- ดูแลงานธุรการทั่วไปประจำฝ่ายบริหาร
- ประสานงานทั่วไป
วันที่ 1 เม.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
15. Internal Audit Officer - เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

Syntec Construction Public Co.,Ltd.

- รวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในทุกระบบงาน
- จัดเตรียมข้อมูลเพื่อทำแผนการตรวจสอบ
วันที่ 1 เม.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
16. M&E Co-ordinator

Syntec Construction Public Co.,Ltd.

- วางแผนและติดตามการทำงานด้านงานระบบ
- ประสานงานด้านงานระบบกับงานโครงสร้าง/สถาปัตยกรรม
- เคลียร์แบ
วันที่ 1 เม.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
17. Business Development Division Manager

Syntec Construction Public Co.,Ltd.

- ทำหน้าที่บริหาร พัฒนาและประสานงานด้านการออกแบบ งานก่อสร้างทั่วไป วันที่ 1 เม.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
18. Accounting Officer

Syntec Construction Public Co.,Ltd.

- ตรวจสอบและจัดทำบันทึกเจ้าหนี้
- ตรวจสอบใบกำกับภาษี, ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ตรวจสอบและจัดทำใบสำคัญจ่าย
วันที่ 1 เม.ย. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
19. M&E Engineer

Syntec Construction Public Co.,Ltd.

- ควบคุม งานติดตั้ง งานระบบ สุขาภิบาล สื่อสาร และงานปรับอากาศ
- ทดสอบระบบ ให้เป็นไปตามแบบและรายละเอ
วันที่ 1 เม.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
20. Draftsman M&E

Syntec Construction Public Co.,Ltd.

- เขียนแบบ งานระบบ
- ตรวจสอบเพื่อความสอดคล้องของการติดตั้ง งานระบบ
- ติดต่อสั่งซื้อ ประมาณราคา งาน
วันที่ 1 เม.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  


[1]

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 1 หน้า
ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , รีวิวอาหาร , รีวิวร้านอาหาร , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี